Del 1

Innehåll

  1. Vad är naturvetenskap?
  2. Värme
  3. Vågrörelse och optik
  4. Akustik
  5. Astronomi

Länkar

Videor och tips om experiment till många olika delar av naturvetenskap: 

Program och applikationer för grafer och tabeller: 

Åbo Akademis skolresurscenter är en bra källa för olika idéer, experiment och simuleringsprogram: