1. Vad är naturvetenskap?

Centralt innehåll

Kapitlet handlar om:

 • olika fenomen inom ämnet fysik
 • att fysik behövs i många olika yrken
 • den naturvetenskapliga metoden som grund för forskning i fysik
 • begreppen storhet, mätetal och enhet.

Undervisningstips och tilläggsinformation

s. 13 Bygg en kulbana

Titta på videon och instruktionerna om att bygga en kulbana.

s. 14 Bygg broar och kör över bron med en liten bil 

Eleverna kan bygga broar av olika material som pappersark, sugrör, hushållspappersrullar, tidningar, kartongbitar, glasspinnar, grillstickor, spagetti osv.
Bygg bron mellan två bord eller stolar, som är på ett avstånd av 60–100 cm från varandra beroende på vilket material ni bygger av.
Materialet skall inte fästas med tejp eller liknande utan eleverna försöker vika eller hitta lösningar som gör bron bärande att den håller en liten bil. 

I samband med byggandet kan ni diskutera bland annat följande:

 • Hur kan man bygga den starkaste bron av materialet?
 • Var någonstans går bron sönder när den får för stor belastning?
 • Hur kan man bygga en bro som man kan stå på?
 • Hur kan man bygga den längsta bron av materialet?

Tilläggsexperiment till kapitel 1

Hävstången: Skedkatapulten

Ni behöver två teskedar och en porslinsmugg.

 1. Lägg skedarna efter varandra på bordet så nära så att de nuddar varandra, skaft–skedblad–skaft–skedblad. Det andra skedskaftet ska ligga under det första skedbladet. 
 2. Ställ muggen 10 centimeter från skedskaftet. 
 3. Smäll till skedbladet med handen så att skeden slår till den andra skeden som flyger i muggen. Ni måste antagligen upprepa experimentet flera gånger innan ni får skeden att träffa muggen.

Bildanalysfrågor

Här finns frågor som förslag till ganska fri bildanalys. Du kan använda frågeorden på pärmen, välja bland frågorna här under eller formulera helt egna frågor och funderingar.

s. 8 Inledningsbilden

Vad tror du att hela bilden handlar om?
På vilket sätt kan de olika delar som är inritade på och runt jordgloben tänkas höra ihop?
Vilken bild eller vilka bilder tycker du att inte alls hör ihop med de andra? 
Vilka bilder saknar du och vilka känns onödiga, om du tänker att de ska illustrera naturvetenskaper?
Vilka delar handlar om fysik i bilden?
Vilken betydelse har solen för de olika fysikaliska fenomenen?
Vad skulle kunna hända som kunde påverka och förändra bilden?

Efter att ni har läst kapitlet:
Vilken betydelse har fysik haft för mänskligheten?
Vilka nya ord och begrepp som du lärt dig hittar du i bilden?

s. 11 Gungbrädan

Vad handlar bilden om, med tanke på att vi talar om naturvetenskap?
Hur skulle du och en kompis sitta på en gungbräda för att den skall bli i jämvikt?
Hur placerar ni er om du gungar med till exempel din mamma eller pappa? 
Hur skulle du placera dig om du gungar tillsammans med din lillasyster?
Varför finns gummidäck under gungbrädan?
Har du testat med olika långa gungbrädor? Hur fungerar det då?
Hur kort och hur lång kan en gungbräda vara för att den ska fungera?
Hur skulle du konstruera en riktigt häftig gungbräda för dig och en kompis?
Diskutera om ni kommer på någon annanstans där principen från gungbrädan, det vill säga hävstången, används.
Kommer du på något redskap som fungerar som en gungbräda?

s. 11 Småbilderna 

På vilket sätt hör de här småbilderna ihop med fysik?
Vilken bild känns mest som fysik för dig? Varför?
Vilken bild känns minst som fysik? Varför?
Vilka av föremålen på bilderna stöter du på ofta i din vardag?
Finns det andra föremål från din vardag som skulle passa in på den här sidan?
Fundera på risker och möjligheter med de olika föremålen på bilderna. Vad kan vi alltså dra nytta av och vad ska vi undvika eller varna för?

Efter att ni har läst kapitlet:
Vilka begrepp från fysiken hör ihop med de olika bilderna?

s. 16–17 Från hjulet till modern teknologi

Vilken av uppfinningarna på bilden är, enligt dig, den allra viktigaste?
Vilka uppfinningar skulle du sätta till i bilden?
Vilka framtida uppfinningar tror du att vi kommer att få?
Hur skulle tidsaxeln se ut om vi fortsatte den från 2000–2060?
Diskutera påståendet att utvecklingen går allt snabbare. Tycker du att det stämmer? 
Titta på bilden från Stonehenge. Hur tänkte de som gjorde detta?
Varför säger vi att boktryckarkonsten är så viktig? Det sägs ju att det är ”bara böcker”.
200 år f.v.t. fanns det 200 miljoner människor på jorden, alltså lika många som det idag bor i Spanien, Frankrike och Tyskland sammanlagt. Diskutera med en kompis. Hur många av dem tror du visste om astronomernas forskning? Hur kunde då en forskare berätta om sina resultat innan man kunde trycka böcker? 
Hur hör klimatförändringen ihop med uppfinningen av ångmaskinen och industrialiseringen?
Diskutera med en kompis om ni hittar samband mellan några av uppfinningarna.

Efter att ni har läst kapitlet:
Vilka begrepp från fysiken hör ihop med de olika bilderna?

Facit till uppgifterna på sidorna 24–25

1.
A)
Djuren (buffel, björn, val, räv, leopard, sjöfågel) hör ihop med biologi.

Berg och världsdelarna hör ihop med geovetenskap. (I skolan känner eleverna säkert bättre till begreppet geografi.)

Rymdfarkost, satellit, planeten jorden, solen och universum hör ihop med astronomi.

Provrör, medicin men också rymdfarkost, båt och flygplan hör ihop med kemi bland annat för att de använder olika bränslen.

Båt, flygplan, rymdfarkost och satellit hör ihop med fysik.

2.
A)
Hypotes är en välgrundad gissning på vad som kommer att hända i experimentet.

B) Analys är en tolkning av resultatet utgående från den teori ni har behandlat. Jämför resultatet med din hypotes. Vilka fysikaliska begrepp handlar experimentet om och hur kan du fysikaliskt förklara vad som händer? Dra också en slutsats utgående från resultatet.

C) Dokumentation är att skriva upp både hur du gör experimentet och resultaten du fått. Du skall dokumentera så noggrant att någon annan kan utföra experimentet och få samma resultat som du. 

3.
A) Tid: sekunder, minuter, timmar.

B) Längd: meter, centimeter, millimeter.

C) Massa: kilogram, gram.

4.
A) 23 000 dm= 2 300 m = 2,3 km

B) 600 sekunder = 10 min

C) 0,005 kg = 5 g

5.
Vägarbetare, jordbrukare, bilmålare, elmontör, röntgenskötare.

Exempel: 
Vägarbetare använder maskiner från fysiken.
Jordbrukare använder maskiner från fysiken, ämnen från kemin, jobbar med växter från biologin och jobbar med jorden från geovetenskaper.
Bilmålare använder ämnen från kemin och fysik för att sprida ämnen jämt.
Elmontörer jobbar med elektricitet som hör intimt ihop med fysik.
Röntgenskötare använder sig av teknologi som är en produkt av kunskaper inom fysik.

Ordförklaringar

 • Analys 
 • Astronomi 
 • Biologi
 • Enhet 
 • Fysik
 • Geovetenskap
 • Hypotes 
 • Kemi
 • Mätetal
 • Observation 
 • Partikel
 • Storhet 
 • Teori 
 • Universum

Pdf-dokument att skriva ut. Kontrollera inställningarna på din skrivare så att korten skrivs ut rätt. Ordet ska finnas på kortets ena sida och förklaringen på andra sidan.