Del 2

Innehåll

1. Rörelse
2. Kraft
3. Densitet och tryck
4. Energi
5. Arbete och effekt
6. Enkla maskiner

Länkar

Videor och tips om experiment till många olika delar av naturvetenskap:

Experimentarkivet
Hans Persson-Kreativ NO

Program och applikationer för grafer och tabeller:

GeoGebra
Desmos

Åbo Akademis skolresurscenter är en bra källa för olika idéer, experiment och simuleringsprogram:

Skolresurs