3. Elektromagnetism

Centralt innehåll

Kapitlet handlar om:

  • permanenta magneter och magnetfält
  • kompassen
  • elektromagneter.

Undervisningstips och tilläggsinformation

I boken finns rutor som förklarar formler för uträkningar inom fysiken. I början av lärarmaterialet till kapitel 1 finns ett dokument med bokens alla formler samlade. I dokumentet finns även några tilläggsuppgifter att räkna.

s. 55 Är spiken magisk?

Ström som leds genom en kabel, lindad som en spole, gör att spolen fungerar som en magnet med en nordända och en sydända. När du placerar en spik eller ett annat föremål av järn i mitten av spolen förstärks magneten.

En elektromagnet fungerar bara med hjälp av elström. Kabeln blir varm och batteriet laddar ur snabbt, därför är det bra att bryta kretsen när du inte använder elektromagneten.

s. 58 Undersöka olika magneter

Eleverna får reda på magneternas starkaste punkt genom att vända på magneterna nära järnföremålet. För att få reda på magneternas nord- och sydpol behöver de använda t.ex. en kompass.

s. 60 Magnetfält

Målet med experimentet är att eleverna får en uppfattning om magnetfältet, att föremål som järnspån och kompasser har en tendens att ställa sig i magnetfältets riktning. Genom att använda olika magneter märker eleverna att magnetfälten kan se olika ut. Det kan också vara bra att diskutera hur magnetfälten ser ut sett från ett tredimensionellt perspektiv. 

s. 62 Kompassen

I bilagan finns tilläggsinformation om kompassen i form av en ”Visste du att...?”-text. Den kan användas med de elever som är intresserade. 

Bilaga

Pdf-dokument att skriva ut. 

s. 62 Bygg en kompass

Tanken är att eleverna magnetiserar nålen genom att stryka magneten längs nålen. De kan sedan testa sin kompass genom att se om den verkligen ställer sig enligt jordens magnetfält.

s. 64 Elektromagneten 

Målet med experimentet är att undersöka de olika faktorerna som påverkar elektromagnetens styrka. När elströmmens riktning ändras byter också elektromagnetens nord- och sydpol plats. En datalogger med magnetsensor kan ersättas med en mobiltelefon med en applikation som kan avläsa telefonens egen magnetsensor.
Experimentet kan utvecklas så att eleverna tar reda på hur magnetfältet kring spolen ser ut.

Illustrationen till experimentet finns även i bilagan.

Bilaga

Pdf-dokument att skriva ut.

s. 67 Bygg en elmotor

I det här experimentet kan det vara bra att också skala eller slipa den del av gemet som är i kontakt med spolen. Fäst särskild uppmärksamhet vid att få den roterande spolen symmetrisk. Det här kan testas genom att snurra spolen mellan tumme och pekfinger.

Använd länken som stöd. 

s. 69 Bygg en högtalare

Experimentet kan utvecklas så att eleverna bygger sin egen kon av t.ex. tunn kartong. Det viktiga är att spolen sitter stabilt mot konen.

Bildanalysfrågor

Här finns frågor som förslag till ganska fri bildanalys. Du kan använda frågeorden på pärmen, välja bland frågorna här under eller formulera helt egna frågor och funderingar.

s. 54 Inledningsbilden

Vilken del av bilden visar tydligast en magnet?
Vad gör personerna på bryggan?
Varför gör de det? Vad har hänt, tror du?
Vad har deras redskap gemensamt med redskapet på bilden på sidan 65?
Vad är det för apparat mitt på sidan? Till vad använder man en sådan?
När är det bra att ha en kompass? 
Vad gör de två personerna längst ner på bilden på sidan?

s. 59 Magnetbilden

Tror du att bilden är verklig eller riggad?
Vilken nytta skulle du kunna ha av så starka magneter?
När kan det vara illa att ha en magnet i skolväskan?
Var används magneter i samhället?
Var har du senast sett en magnet?

Facit till uppgifter på sidorna 70–71

1. 
A)
Kompassen skulle visa fel eftersom den påverkas av magnetfältet runt högspänningsledningarna.

2. 
Den magnetiska nordpolen finns nära den geografiska sydpolen och den magnetiska sydpolen finns nära den geografiska nordpolen.

3. 
A)
En elektromagnet kan stängas av.
B) Genom att göra flera lindningar runt spolen eller sätta en järnkärna i spolen.
C) Högtalare, elektriska lås, elmotorer och på skrotupplag.

5. 
Den stöts åt sidan och faller på bordet.

Ordförklaringar

  • Elektromagnet
  • Kompass
  • Magnetfält
  • Membran
  • Neodymmagnet
  • Repulsion
  • Solvind

Pdf-dokument att skriva ut. Kontrollera inställningarna på din skrivare så att korten skrivs ut rätt. Ordet ska finnas på kortets ena sida och förklaringen på andra sidan.