Kompetensområdena i läroplanen

Läroplanen som trädde i kraft år 2016 presenterar sju kompetensområden som behandlas i Zooma in på fysik 7–9.

1. Förmåga att tänka och lära sig

Vi lär oss att bygga upp kunskap utifrån iakttagelser.
Vi övar oss att jämföra och tolka våra iakttagelser och mätresultat.
Vi undersöker olika fenomen och deras betydelse för vår vardag.
Vi funderar på betydelsen av olika fenomen, hur de har påverkat och fortfarande påverkar utvecklingen på jorden.
Vi tränar informationssökning, forskning och att skriva en laborationsrapport.
Vi lär oss att arbeta systematiskt enligt den naturvetenskapliga metoden och utgå från den när vi gör iakttagelser under ett experiment.

2. Kulturell och kommunikativ kompetens

Genom diskussionsuppgifter lär vi oss att resonera kring olika teman.
Vi ser hur stora upptäckter gjorts i olika kulturer genom historien.
Vi lär oss att kritiskt granska och argumentera för olika alternativ för hållbar utveckling.

3. Vardagskompetens

Vi tränar på att läsa instruktioner, följa instruktioner, plocka fram redskap, diska och plocka undan efteråt.
Vi tränar på att använda olika digitala verktyg, till exempel vädertjänster, stjärnkartor, qr-koder och appar.
Vi tränar olika forskningsmetoder.

4. Multilitteracitet

Vi lär oss att presentera egna resultat i laborationsrapporter.
Vi fotograferar och filmar för att dokumentera laborationer, presentera egna resultat grafiskt och med hjälp av diagram.
Vi lär oss att tolka bilder, videor, tabeller och diagram.
Vi lär oss att använda och förstå beteckningar och symboler för storheter och enheter.
Vi lär oss att använda och förstå matematiska former.

5. Digital kompetens

Vi lär oss att använda digitala verktyg när vi gör och registrerar iakttagelser, när vi behandlar insamlade data, när vi planerar forskning och när vi rapporterar om forskning.
Vi använder oss av astronomiska dataprogram och appar samt laddar ner olika appar för mätning med mobilen.

6. Arbetslivskompetens och entreprenörskap

Vi lär oss den naturvetenskapliga metoden.
Genom experimenten lär vi oss även att systematiken inom forskningsprocessen kan användas i konkreta observationer.
I resultatbehandlingen efter experimenten inspireras vi till att fundera över hur resultaten kan användas och möjligen brukas vid produktutveckling.
Vi lär oss att ta ansvar för egen inlärning, att själv kunna planera ett arbete och att själv kunna rapportera om resultatet.
Vi lär oss om arbetssäkerhet.
Vi lär oss att använda olika redskap som vi kan träffa på i arbetslivet.
Vi lär oss att samarbeta i grupper av olika storlek.

7. Förmåga att delta, påverka och bidra till en hållbar framtid

Eleverna sporras till att aktivt och konstruktivt diskutera sina egna möjligheter att påverka sitt eget och andras liv.
Vi tränar på att fungera i olika grupper.
Vi lär oss förstå betydelsen av naturens mångfald.
Vi lär oss om förnybara och icke förnybara energikällor och deras inverkan på miljön.
Vi lär om kolets kretslopp.
Vi lär oss att förstå begrepp som elektromagnetisk strålning och växthuseffekt, vilken inverkan de har på vår livsmiljö och vilka fördelar och faror som kan förknippas med dem.

Kompetensområden i läroplanen