Del 1

Innehåll

  1. Vad är kemi?
  2. Ämnen och blandningar
  3. Separeringsmetoder
  4. Atomer och grundämnen
  5. Kemisk reaktion
  6. Vatten