2. Ämnen och blandningar

Centralt innehåll

Kapitlet handlar om:

 • att allt är uppbyggt av atomer och molekyler
 • olika begrepp inom kemin, som lösning, grundämne, atom och molekyl
 • att ämnen har olika egenskaper
 • hur vi kan påverka ämnens löslighet.

Undervisningstips och tilläggsinformation

Fenomen kopplade till löslighet kan i viss mån åskådliggöras med denna simulering.

s. 41 Snabba droppar

Vatten har en kraftig ytspänning som gör att dropparna håller ihop. I mjölken finns små molekyler av fett medan livsmedelsfärg till största delen består av vatten. Vatten och fett blandar sig dåligt ihop.

Diskmedel har två egenskaper som vi drar nytta av i det här experimentet: det löser upp vattnets ytspänning och det löser upp fettansamlingar i mjölken. När man tillsätter en droppe diskmedel till mjölken kommer livsmedelsfärgen att tappa ytspänningen och flyta ut. Samtidigt löser diskmedlet upp fettet i mjölken och gör att man får en rörelse i mjölken.

s. 43 Sortera enligt egenskaper

När eleverna sorterat klart kan läraren ännu demonstrera andra egenskaper som eleverna kanske inte tänkt på. Ni kan till exempel undersöka om ämnena är magnetiska med hjälp av magnet eller ämnenas förmåga att leda elektricitet med hjälp av multimeter. Klä i så fall in magneten med plast så att järnfilspånen inte fastnar i den.

s. 47 Det magiska sockret

I vattnet finns det lösta sockret. När vattenmolekylerna avdunstar kristalliseras de sockermolekyler, som inte längre kan lösas i den mängd vatten som är kvar, på bomullstråden. Småningom, när allt vatten avdunstat, finns bara sockerkristallerna kvar.

s. 50 Är blandningen homogen eller heterogen?

Pdf-dokument att skriva ut.

s. 50 Är blandningen homogen eller heterogen?

I det här experimentet kan eleverna med fördel skriva experimentrapport. Läraren kan behöva hjälpa eleverna att formulera hypotesen på ett ändamålsenligt sätt, till exempel ”Vi tror att socker inte löser sig i olja (homogen blandning) eftersom vatten inte löser sig i olja heller. Socker löser sig däremot i vatten.”

En modell för experimentrapport

s. 52–53 Vad löser vad?

I det här experimentet kan eleverna med fördel skriva experimentrapport.

En modell för experimentrapport

Ett annat alternativ är att eleverna samarbetar kring en gemensam digital experimentrapport och delar upp arbetet så att vissa granskar lösligheten med socker, vissa med kakao och vissa med nagellack. De olika grupperna kan då presentera sina respektive resultat. De kan också bifoga bilder.

s. 54 Vilka faktorer påverkar sockrets löslighet?

I det här experimentet kan eleverna göra ett stapeldiagram i ett kalkylprogram där de olika faktorerna noteras på x-axeln och tiden för upplösning på y-axeln.

s. 56 Vad händer i glaset?

Vatten som tappas ur kran innehåller upplöst syre och kväve från luften. Ju kallare vattnet är och ju högre tryck i atmosfären, desto mera av gaserna löses i vattnet. När vattnet sedan värms upp i rummet kan vattnet inte längre lösa lika mycket av gaserna som då frigörs och syns som bubblor i glaset.

Tilläggsexperiment till kapitel 2

Gaser löser sig i vatten

Gör gärna en demonstration för visa att varmt vatten håller mindre koldioxid i kolsyrat vatten än kallt vatten. Använd kylskåpskallt kolsyrat vatten och värm upp det till exempel i varmt vattenbad. Jämför med kallt vattenbad eller att det får stå på bordet. Alternativt kan trycksensor användas för att visa hur trycket ökar då gasen frigörs.

Demonstration

Mät upp 100 gram vatten och 20 gram socker. Fråga eleverna vad lösningen kommer väga. Mät på nytt.

Demonstration

Mät upp 50 ml vatten och 50 ml etanol. Fråga eleverna vilken volym lösningen kommer ha. Mät på nytt. Ju mindre volymer som används desto noggrannare utrustning måste användas. Orsaken till att totala volymen blir mindre beror på att det finns lite utrymme mellan molekylerna i vatten. Vattenmolekylerna binder alltså varandra på ett sätt som gör att de inte är tätpackade. Etanolmolekylerna kan lägga sig mellan vattenmolekylerna så att volymen utnyttjas bättre.

Bildanalysfrågor

Här finns frågor som förslag till ganska fri bildanalys. Du kan använda frågeorden på pärmen, välja bland frågorna här under eller formulera helt egna frågor och funderingar.

s. 40 Inledningsbilden

Vilken eller vilka delar av bilden visar sådant som du varit med om?
Vilken eller vilka delar av bilden visar sådant som du skulle vilja vara med om?
Vilka bilder saknar du och vilka känns onödiga, om du tänker att de ska illustrera det som du nu vet att kemi handlar om?

s. 55 Faktorer som påverkar ämnens löslighet

Vilket eller vilka sätt att få en blandning att lösa sig bättre har du använt?
Använder du olika sätt för olika blandningar?
Vilket sätt har fungerat bäst för dig?
Brukar du kombinera olika sätt?
Vilka i så fall?

s. 60 Kolsyreapparaten

Har du använt en kolsyreapparat?
Gillar du läsk eller kolsyrat vatten bättre?
Varför är det så?
Vilken fördel har det för omgivningen om vi skulle sluta köpa läsk och i stället kolsyra vårt vatten?
Vilka problem kan det finnas med en kolsyreapparat?
Finns det platser i världen där det kan vara svårare att använda en kolsyreapparat?

Facit till uppgifterna på sidorna 61–63

1.
A) Rena ämnen: guldklimparna som vaskas fram, koldioxidgasen i gastuben till sodamaskinen, saltet i saltströaren (även om man ofta sätter till jod).

Heterogena blandningar: sodadrycken (gasbubblor i vattnet), blodet (blodkroppar i blodplasman), jorden (där finns säkert småsten och grus inblandat i själva jordlagret).

Homogena blandningar: ketchup, senap, vattnet i bäcken.

Alla såser i caféet kan även vara emulsioner, vilket betyder att de består av små fettdroppar i en vattenbaserad vätska.

2.
A) En blandning är heterogen om vi kan se de olika beståndsdelarna i blandningen.
B) En blandning är homogen om vi inte kan se de olika beståndsdelarna i blandningen.
C) Legering är en homogen blandning av olika metaller.
D) En mättad lösning kan inte längre lösa mera av ett ämne, men nog av andra ämnen.

3.
I kranvatten finns olika ämnen lösta.

4.
A) Ja.
B) Nej. Till exempel socker kan vara ett rent ämne, men består av flera grundämnen, kol, väte och syre.

5.
A) Luft är en homogen blandning.
B) Homogena blandningar är till exempel saft och saltlag.
Heterogena blandningar är till exempel en sten och soppa.

6.
Ha varmt kaffe, röra om, använda finkornigt strösocker, ha lite socker och mycket kaffe.

7.
A) lacknafta eller terpentin
B) aceton
C) alkohol, t.ex. sinol (etanol)
D) matolja
E) smör eller matolja

8.
De små bubblorna i kranvattnet innehåller helt vanlig luft, som är löst i vattnet, när det kommer ur kranen. Då är vattnet ganska kallt, vanligtvis 8–12 grader, men sedan vattnet har stått i glaset en stund, blir det rumstempererat. Eftersom kallt vatten kan innehålla mer luft än varmt, finns det inte längre plats för så mycket luft i vattnet, och luften avgår därför som små bubblor.

Ordförklaringar

 • Atom
 • Blandning
 • Emulgeringsmedel
 • Emulsion
 • Grundämne
 • Heterogen blandning
 • Homogen blandning
 • Kokpunkt
 • Koncentration
 • Molekyl
 • Rent ämne

Pdf-dokument att skriva ut. Kontrollera inställningarna på din skrivare så att korten skrivs ut rätt. Ordet ska finnas på kortets ena sida och förklaringen på andra sidan.