Del 2

Innehåll

  1. Vi skapar ordning på grundämnena
  2. Kemiska föreningar
  3. Syror och baser
  4. Surt och basiskt i vardagen