2. Kemiska föreningar

Centralt innehåll

Kapitlet handlar om:

  • varför det bildas olika kemiska föreningar 
  • oktettregeln
  • hur positiva och negativa joner uppstår, hur de benämns och betecknas
  • hur de positiva och negativa jonerna bildar jonföreningar
  • jonföreningarnas namn och beteckningar
  • fällningsreaktioner och hur man kan använda sig av fällningsreaktioner för att påvisa joner i en lösning samt fällningsreaktioner i vattenreningsverk
  • hur en molekylbindning, det vill säga en kovalent bindning, uppstår
  • hur man skriver en elektronformel samt dubbel- och trippelbindning
  • olika sorters molekyler samt namngivning av dem
  • att vattenlösningar av jonföreningar leder elektrisk ström medan vattenlösningar av molekylföreningar inte leder ström.