3. Syror och baser

Centralt innehåll

Kapitlet handlar om:

  • pH-skalan, pH-värde, hur pH-värdet kan mätas och vad det säger om lösningens surhet
  • begreppen sur, basisk, neutral, syra och bas
  • indikatorer
  • oxonium- och hydroxidjonens inverkan på en lösnings surhet
  • definitionen på en syra och en bas 
  • skillnaden mellan en stark och en svag syra
  • användningen av syror och baser både i hemmet och i industrin
  • säkerhetsaspekterna i anknytning till syror och baser.

Simulering kring pH-värdet som kan användas stegvis vartefter klassen går igenom ny teori, PhEt Interactive simulations:

Video om mätning av pH-värden: