4. Surt och basiskt i vardagen

Centralt innehåll

Kapitlet handlar om:

  • neutralisation
  • salter från neutralisationsreaktioner
  • buffertlösningar och hur de fungerar
  • förbränning 
  • hur oxider bildas
  • pH hos oxiders vattenlösningar 
  • hur syror och baser används bland annat i hemmet
  • försurning som ett miljöproblem.

Ett intressant sätt att låta eleverna testa neutralisation via simulering hittar du här: