Kompetensområdena i läroplanen

Läroplanen som trädde i kraft år 2016 presenterar sju kompetensområden som behandlas i Zooma in på kemi 7–9.

1. Förmåga att tänka och lära sig

Vi lär oss att bygga upp kunskap på basen av iakttagelser.
Vi övar oss att jämföra och tolka våra iakttagelser och mätresultat.
Vi undersöker olika fenomen och deras betydelse för vår vardag.
Vi funderar på betydelsen av olika fenomen, hur de har påverkat och fortfarande påverkar utvecklingen på jorden.
Vi strävar till att förstå olika skeden av livets utveckling på jorden.
Vi tränar informationssökning, forskning och att skriva en laborationsrapport.
Vi lär oss att arbeta systematiskt enligt den naturvetenskapliga metoden och utgå från den när vi gör iakttagelser under ett experiment.
Vi breddar förståelsen för naturvetenskapliga begrepp och övergår med hjälp av symboliska modeller som stöd för förståelsen till att förklara ämnens struktur och kemiska processer med hjälp av kemiska symboler.

2. Kulturell och kommunikativ kompetens

Genom diskussionsuppgifter lär vi oss att resonera kring olika teman.
Vi ser hur stora upptäckter gjorts i olika kulturer genom historien.
Vi lär oss att kritiskt granska och argumentera för olika alternativ för hållbar utveckling.

3. Vardagskompetens

Vi tränar på att att följa instruktioner, läsa instruktioner, plocka fram redskap, diska och plocka undan efteråt.
Vi tränar på att använda olika digitala verktyg, till exempel presentationsverktyg, kamera, qr-koder och appar.
Vi tränar olika forskningsmetoder och förmågan att ställa upp långsiktiga mål för eget arbete.

4. Multilitteracitet

Vi lär oss att presentera egna resultat i laborationsrapporter.
Vi fotograferar och filmar för att dokumentera laborationer, presentera egna resultat grafiskt och med hjälp av diagram.
Vi lär oss att tolka bilder, videor, tabeller och diagram.
Vi lär oss att använda och förstå beteckningar och symboler för storheter och enheter.
Vi lär oss att använda och förstå matematiska formler.

5. Digital kompetens

Vi lär oss att använda digitala verktyg då vi gör och registrerar iakttagelser, då vi behandlar insamlade data, då vi planerar forskning, då vi rapporterar om forskning.
Vi använder oss av digitala sökmotorer för att ta reda på fakta, samt av interaktiva tabeller och simuleringsprogram.

6. Arbetslivskompetens och entreprenörskap

Vi lär oss den naturvetenskapliga metoden.
Genom experimenten lär vi oss även att systematiken inom forskningsprocessen kan användas i konkreta observationer.
I resultatbehandlingen efter experimenten inspireras vi till att fundera över hur resultaten kan användas och möjligen brukas vid produktutveckling.
Vi lär oss att ta ansvar för egen inlärning, att själv kunna planera ett arbete och att själv kunna rapportera om resultatet.
Vi lär oss om arbetssäkerhet.
Vi lär oss att använda olika redskap som vi kan träffa på i arbetslivet.
Vi lär oss att samarbeta i grupper av olika storlek.

7. Förmåga att delta, påverka och bidra till en hållbar framtid

Eleverna sporras till att aktivt och konstruktivt diskutera sina egna möjligheter att påverka sitt eget och andras liv.
Vi tränar på att fungera i olika grupper.
Vi lär oss de processer som upprätthåller liv.
Vi lär oss förstå betydelsen av naturens mångfald.
Vi lär oss om förnybara och icke förnybara energikällor och deras inverkan på miljön.
Vi lär om vattnets kretslopp.
Vi lär oss att förstå begrepp som grön energi och växthuseffekt, vilken inverkan de har på vår livsmiljö och vilka fördelar och faror som kan förknippas med dem.
Vi lär oss att kemi behövs för att utveckla nya lösningar och trygga miljöns och människans välbefinnande.

Kompetensområden i läroplanen