D. Samhället ska vara tryggt

Centralt innehåll

Avsnittet handlar om:

  • begreppet brott, olika typers brott och varför mobbning är ett brott
  • skeendet från brott till straff samt begreppen gripa, anhålla och häkta
  • domstolens arbete, rättegång och olika straff
  • polisen, räddningsväsendet, gränsbevakningen, tullen, försvarsmakten 
  • säkerhet på internet
  • mänskliga rättigheter
  • terrorism.