Läromedlets uppbyggnad

Läromedelsserien är uppbyggd för följande arbetsgång:

1. Inledningsbilden och inledningsuppslaget 2. Texten och bilderna 3. Uppgifterna i boken 4. Sammanfattning av kapitlet.

1. Inledningsbilden och inledningsuppslaget

Hela inledningsuppslaget är tänkt att aktivera förkunskaper och ge en positiv start på avsnittets tema. Starta arbetet med varje nytt avsnitt genom att studera inledningsbilden. Diskutera tillsammans med eleverna vad de tror avsnittet kommer att handla om och varför de tror så. Eftersom bilden består av flera mindre delbilder så finns det många frågor som ni kan ta upp. Är det någon av delbilderna som känns mera aktuell eller intressant? 

Under ingressen på motstående sida finns en frågeställning där eleverna får fundera kring en fråga som kommer att behandlas i avsnittet. Eleverna har ofta en hel del kunskaper och tankar kring temat redan innan de börjat bekanta sig med avsnittet och här får de plocka fram de kunskaperna och fundera på frågeställningen. Eleverna sparar sina anteckningar eller bilder så att de kan gå tillbaka till dem när de arbetat igenom hela avsnittet. 

2. Texten och bilderna

När ni börjar arbeta med själva texten och bilderna kan ni göra på olika sätt. Även om du redan har ett fungerande arbetssätt för att stödja elever med läs- eller andra inlärningssvårigheter kan du få tips för det arbetet genom att läsa avsnittet 1.3 Så här kan du jobba med läsförståelse på Zooma in på-seriens webbsida.

För att förstå samhället och ämnet samhällslära behöver eleverna ett ordförråd som innefattar en hel del begrepp som de kanske inte använder i sitt vanliga vardagsspråk. Därför har vi i detta läromedel lagt stor vikt vid arbetet med ord och begrepp. På de flesta sidor finns en qr-kod. Om ni skannar koden så hittar ni förklaringar till några av de begrepp som finns på sidan. Det kan till exempel vara ett bra sätt att repetera sidan genom att skanna qr-koden och repetera begreppen. I detta lärarmaterial finns samma ordförklaringar både som ordlistor i alfabetisk ordning och som utskrivbara ordkort.

På insidan av baksidans pärm i läroboken Zooma in på samhällslära 7–9 finns ett förslag på upplägg som ni kan använda när ni jobbar med begreppen. 

Viktiga begrepp: Det finns många ord och begrepp som du behöver känna tillför att kunna förstå och påverka det som händer i samhället. När du läser texterna i boken möter du en del sådana ord. För att du lättare ska förståbåde texten och ditt samhälle finns qr-koder nere på de flesta sidor i boken. Om du skannar qr-koderna hittar du förklaringar till viktiga begrepp. Välj ett eller flera begrepp i varje kapitel och jobba med det enligt modellen på insidan av pärmen.
1. Skanna koden och välj ett eller flera begrepp som du jobbar vidare med. 2. Skriv upp begreppet i ditt häfte eller på dator. 3. Läs förklaringen en gång till och skriv den under begreppet. 4. Skriv den mening från boken där begreppet ingår. 5. Fundera ut egna meningar där du kan använda begreppet. Du kan också googla på begreppet och välja en eller flera meningar där du förstår begreppet.

I lärarmaterialet finns färdiga uppslag för bildanalys av enskilda bilder som du kan använda i din undervisning. Författarna vill på detta sätt uppmuntra och bistå lärarna att använda det rika bildmaterialet så mångsidigt som möjligt. Frågorna hittas i samband med bilderna i de olika avsnittens specifika material.

I bokens faktarutor finns detaljerad information om något tema från kapitlet. I rutorna ges oftast strukturerad och ingående information om temat.

 

3. Uppgifterna i boken

Efter varje delkapitel finns några uppgifter som ni kan använda för att repetera det senaste kapitlet. Använd gärna dessa uppgifter tillsammans med en genomgång av kapitlets begrepp.

Sist i varje avsnitt finns sedan ett helt uppslag med uppgifter som sammanfattar innehållet från hela avsnittet. Välj de uppgifter som du tycker är centrala för dina elever. Det finns uppgifter av tre olika typer i slutet av varje kapitel:

  • uppgifter vars svar hittas direkt i texten
  • uppgifter som kräver lite tillämpning av kapitlets text
  • uppgifter som kräver att eleven tillämpar kunskap från andra läroämnen eller helheter.

Facit till uppgifterna finns på lärarmaterialets kapitelvisa sidor. 

 

4. Sammanfattning av kapitlet

Avsluta kapitlet genom att låta eleverna sammanfatta innehållet i kapitlet. Den första uppgiften i varje avsnitt är tänkt att användas som stöd för sammanfattningen. I uppgiften uppmanar vi eleverna att gå tillbaka och studera inledningsbilden. Eleverna uppmanas sedan titta på de olika delbilderna och berätta vad dessa delbilder handlar om och på vilket sätt de hör ihop med avsnittet och även ställa sin kompis minst en fråga om varje delbild. 

Återvänd också till uppgiften som finns under ingressen på inledningssidan. Be eleverna plocka fram sina anteckningar eller bilder som de gjorde när de började med själva avsnittet. Be dem reflektera över om deras uppfattning har ändrat när de nu har fördjupat sina kunskaper i temat. Diskutera sedan uppgiften i klassen. 

På det här sättet vill vi ge eleverna en vana att stanna upp och tänka igenom avsnittet innan de går vidare till nästa avsnitt. På det sättet får de stöd i att befästa sina kunskaper.