1. Hur kan du som lärare stödja dina elever i ämnesläsningen?

I den här delen kan du bekanta dig med hur vi tänkt att du som lärare kan stödja elever med olika typer av behov. Här finns också färdiga modeller för formativ bedömning.

Den här delen innehåller: