1.2 Hjälp eleven att välja och välja bort text

Om du i din grupp har elever som använder sig av det allmänna läromedlet och andra som läser Zooma in på så behöver du vara ytterst noggrann med att visa vilka sidor som hör ihop, vilka delar som eleven behöver läsa och vilka delar hen kan hoppa över i detta skede. Skriv gärna ner denna information för att den ska bli riktigt tydlig och lättare att komma ihåg. De elever som behöver Zooma in på har antagligen problem med att kunna och orka läsa och därför kan det vara mycket tröttande om de ska läsa dubbelt.