2. Seriens uppbyggnad och tilläggsmaterial att ladda ner

I den här delen kan du läsa om hur läromedelsserien är uppbyggd, det vill säga hur vi tänkt att du som lärare ska kunna utnyttja de olika delarna i boken på ett mångsidigt sätt.

Den här delen innehåller:
•    2.1 Innehållet i pärmen stöder inlärningen
•    2.2 Använd inledningsbilden för att aktivera elevens förkunskaper
•    2.3 Det finns tre olika typer av uppgifter
•    2.4 Visste du att…?-rutor för elever som vill ha mer intressanta detaljer
•    2.5 Tips för att jobba med begrepp och bilder
•    2.6 Material att ladda ner