2.3 Det finns tre olika typer av uppgifter

Bokens uppgifter är av varierande svårighetsgrad för att passa olika elever. Uppgifterna är indelade så att du som pedagog, så smidigt som möjligt, ska kunna välja rätt uppgift för den enskilda eleven. Vi har ändå velat göra indelningen på ett inte alltför tydligt sätt för att eleven inte ska frestas till att välja enbart en viss typ av uppgifter, när hen arbetar självständigt. Som lärare kan du välja ut de uppgifter som du tycker är centrala för dina elever.

  • Den första uppgiftstypen är sådan att eleverna kan hitta svaren direkt i texten. Formuleringarna kan ofta också direkt plockas ur grundtexten. De här uppgifterna finns först på uppgiftssidan och är markerade med A eller med ljusgrå bakgrundsfärg.
  • Den andra uppgiftstypen kräver att eleven tänker till lite mera och ibland även använder sig av kunskap från andra ämnen. Uppgifterna finns som mellangrupp på uppgiftsuppslaget och är markerade med B eller med mellangrå bakgrundsfärg.
  • Den tredje uppgiftstypen i varje kapitel kräver ofta att eleven också tillämpar kunskaper från andra ämnen och andra helheter. De här uppgifterna finns längst ner på uppgiftsuppslaget och är markerade med C eller med mörkgrå bakgrundsfärg.
  • I uppgifterna är det ofta möjligt för eleverna att använda något digitalt hjälpmedel. Eftersom de digitala redskapen utvecklas med snabb takt är det viktigt att du är observant på vettiga och tidsenliga alternativ kring detta.
  • Uppgifter som är utmärkta med en asterisk * hör ihop med Visste du att…?-rutorna, programmering eller digitala redskap.

Facit till uppgifterna finns på de kapitelvisa sidorna i lärarmaterialet.