2.4 Visste du att…?-rutor för elever som vill ha mer intressanta detaljer

I Visste du att...?-rutorna finns tilläggsinformation som inte är obligatorisk för alla elever utan som är tänkt som intressanta tillägg och ibland kuriosa detaljer. Rutorna innehåller ibland sådan information som kan öka förståelsen av det som behandlats för de elever som behöver förankra sin kunskap i mera ingående beskrivningar eller konkreta detaljer.