Läsrörelsen utmanar finländarna att sprida läslust och att se till att alla barn och unga kan läsa tillräckligt bra. Vi arbetar tillsammans för läskunnighet och läslust.
Läsrörelsen

En mångsidig läskunnighet är grunden för allt lärande. Läskunnighet är nyckeln till självkännedom, till att hitta sina starka sidor samt till att utveckla sin kreativitet och sociala kompetens. Den ligger till grund för vår förmåga att utveckla oss själva och aktivt delta i samhället. Läskunnighet är sinnets superkraft.

I vardagen möter vi texter i allt fler former. Ny teknologi gör att vardagen, arbetet och oundvikligen också sättet att läsa förändras. Begreppet läskunnighet har blivit mera omfattande och numera talar man om multilitteracitet. Det innebär att man kan tolka och kritiskt bedöma det man läst, samt att kunna leva sig in i det man läser. Multilitteracitet innebär också att man kan producera olika texter. Det handlar om att kunna ta till sig och förmedla information, att identifiera känslor och att förstå hur språket används samt olika språkliga sammanhang.

Finland har sedan början av årtusendet legat i topp vad gäller undersökningar som mäter läskunnighet. Finländska unga utmärker sig med sin höga kunskapsnivå inom alla elevgrupper. Antalet elever med svaga läsfärdigheter har ändå ökat och antalet elever med utmärkta färdigheter är färre. Hos personer under 25 år är nivån på läskunnigheten lägre än för drygt tio år sedan.