Hoppa till huvudinnehåll

Ledarskap inom småbarnspedagogik och utbildning


Ledarskap är nyckeln till att förbättra utbildningen och stärka lärande och välbefinnade. Vilka är kompetenserna nu och i framtiden för ledarskap inom småbarnspedagogik och utbildning? Vad innebär det att leda i en komplex värld?

Utbildningsstyrelsen stöder för sin del ledare inom småbarnspedagogik och utbildning som vill genomföra strategier inom yrkesmässig utveckling, bygga ledarberedskap och utveckla sina egna färdigheter som ledare. Bekanta dig med våra tjänster och det innehåll som du kan dra nytta av i ditt arbete som ledare.

alt-text (optional, uses title if not set)

Ledarskap inom småbarnspedagogik och utbildning

Hur ser ledarskapet ut inom småbarnspedagogiken och utbildningsväsendet?

alt-text (optional, uses title if not set)

Nätverksledarskap

Nätverk som stöd för ledarskapet.

alt-text (optional, uses title if not set)

Informationsbaserat ledarskap

Stöd för ledarskapet med information som Utbildningsstyrelsen producerar.

alt-text (optional, uses title if not set)

Kompetensledning

Kompetensutveckling som stöd för ledarskapet med hjälp av utvecklingsfinansiering och personalfortbildning.

alt-text (optional, uses title if not set)

Ledning av säkerheten

Förmännen och ledarna har i egenskap av företrädare för arbetstagaren och utbildningsanordnaren ansvar för elevernas och de studerandes hälsa, trygghet och välbefinnande.

Gemenskapsskapande utveckling och ledarskap

Kokeileva koulu
Innovationscentret
Innovationscentret har i uppdrag att stödja anordnarna av småbarnspedagogik och utbildning i utvecklingen av verksamhetskulturen och skapandet av innovationer.

Kunskapsbaserat ledarskap

Annat på nätet

alt-text (optional, uses title if not set)

Chefer och ledarskap

www.oaj.fi

På OAJ:s hemsida finns material och idéer till stöd för ledare inom bildningsväsendet.