Människorättsfostran innebär undervisning i och inlärning av en livsstil som respekterar människovärdet. Det handlar om att uppfostra till respekt för mänskliga rättigheter. På denna sida finns information och stöd för behandlandet av människorätts- och demokratifrågor under lektionerna och andra situationer i skolan. På sidan finns till exempel handböcker och material om mediefostran, mångkulturalism, jämställdhet mellan könen och hållbar utveckling.
Nuoret rakentavat taloa