Senaste meddelanden

Meddelanden

Utbildningsstyrelsens innovationscenter ska snabba upp förnyelsen av lärandet

Utbildningsstyrelsen har grundat ett innovationscenter. Centret inleder sin verksamhet den 1 mars 2017 och dess uppgift är att inom utbildningen och småbarnspedagogiken stödja en verksamhetskultur inriktad på förnyelse.
Meddelanden

Lyckad skolbespisning lockar alla att äta och lära tillsammans

Lyckade skolmåltider är ett stöd för lärandet och välbefinnandet i skolgemenskapen. ”Vi äter och lär oss tillsammans” är en ny rekommendation om skolmåltider som uppgjorts i samarbete mellan sakkunniga och livligt kommenterats i offentligheten.
Meddelanden

Vårens gemensamma ansökan till yrkeshögskolor och universitet inleds

Den första ansökningstiden i gemensam ansökan till yrkeshögskolor och universitet inleds tisdagen 10.1. och går ut onsdagen 25.1. kl. 15.