Hoppa till huvudinnehåll

Mediefostran


Mediefostran är en del av småbarnspedagogiken, den grundläggande utbildningen och utbildningen på andra stadiet. Mediefostran ingår också i studierna inom fritt bildningsarbete. Syftet med mediefostran är att öka mediekunskapen bland barn, unga och vuxna. Mediefostran stöder individens utveckling, delaktighet och engagemang i en värld där det är allt viktigare att kunna söka, hantera, tolka samt bedöma information.

Sidan kommer att uppdateras under hösten 2023.

På den här sidan hittar du länkar till olika innehåll som berör mediefostran. Under rubriken Mediefostran i läroplanen och pedagogiken hittar du information om mediefostran i läroplansgrunderna och innehåll som lämpar sig som stöd för undervisning i mediefostran, till exempel från Läsrörelsens materialbank.

På sidan finns också länkar till publikationer som Utbildningsstyrelsen har publicerat som stöd för mediefostran samt länkar till andra aktörers projekt och innehåll som berör mediefostran. Ta del av sidorna och anmäl er också till Mediekunskapsveckan, som ordnas i februari 2022.

Mera om Mediekunskapsveckan på Utbildningsstyrelsens webbsida: https://www.oph.fi/sv/utbildning-och-examina/mediekunskapsveckan