Hoppa till huvudinnehåll

Move!

Move! är ett nationellt datainsamlings- och responssystem som används för att mäta den fysiska funktionsförmågan hos elever i årskurs 5 och 8 i den grundläggande utbildningen. Systemet kan bland annat samla information som kan användas i omfattande hälsoundersökningar om elever i årskurserna 5 och 8. Avsikten med systemet är att uppmuntra till eget ansvarstagande för att upprätthålla den fysiska funktionsförmågan.

Move!-resultat och stöd

Move! frågor och svar


Vi har fått många frågor bl.a. av rektorer och lärare. Syftet med detta meddelande är att svara på några av de vanligaste frågorna om ibruktagandet av det nationella Move!-systemet och om mätningarna.

Visa frågor och svar här

Ta kontakt

genomförandet av Move!-mätningar i skolorna och den nationella insamliga av data om Move!-mätningarna
Mikko Huhtiniemi
utvecklingschef
Move! och JYU
mikko.huhtiniemi(at)jyu.fi
tel. +358 40 805 3945
genomförandet av Move!-mätningar i skolorna
Matti Pietilä
undervisningsrådet
Utbildningsstyrelsen
matti.pietila(at)oph.fi
tel. +358 29 5331172
den nationella insamliga av data om Move!-mätningarna
Minttu Korsberg
generalsekreterare
Statens idrottsråd
minttu.korsberg(at)minedu.fi
tel. +358 295 330 018
Vid tekniska problem som berör införandet av uppgifter i den elektroniska enkäten
movetuki(at)csc.fi
Förfrågningar som berör skolans kontaktinformation i Studieinfotjänsten
yhteisetpalvelut(at)opintopolku.fi