Teknologiaa pidetään yhtenä lapsia ja nuoria eniten passivoivana asiana, jonka takia perinteinen arkiliikunta jää vähäiseksi. Teknologialla voi olla kuitenkin myös käänteinen vaikutus. Tällä sivulla esitellään teknologian mahdollisuudet osana liikunnan opetusta.

Teknologia voi innostaa liikkumaan. Teknologisten välineiden avulla saatava tieto voi motivoida ja auttaa taitojen oppimisessa. Parhaimmillaan teknologian käyttö opetustarkoituksessa edistää ryhmän toimintaa. Seuraavaksi esiteltävät aineistot ja sisällöt on tuotettu osana Opetushallituksen rahoittamaa Aktiivisuushanke-oppimisympäristöhanketta.

Ota ensiaskel kohti teknologian hyödyntämistä liikunnan opetuksessa oheisen videon avulla!

Opetushallituksen videolla esitellään, miten teknologia voi parhaimmillaan motivoida liikkumaan.