Lapset ja nuoret ovat yhä enemmän jatkuvassa vuorovaikutuksessa teknologian kanssa. Tekniset laitteet ja sovellukset voivat lisätä oppilaan ja opiskelijan liikkumista. Ne voivat motivoida myös liikuntatuntien ulkopuoliseen, omaehtoiseen liikkumiseen. Tuolloin ne edistävät liikunnanopetuksen tavoitteiden mukaista terveellistä ja aktiivista elämäntapaa.
Kuvituskuva, tietokone ja kännykkä

Tällä sivulla esiteltävät tukimateriaalit on valmistettu liikuntaa opettavien opettajien työn tueksi perusopetukseen ja lukioon. Tuotokset ovat syntyneet Opetushallituksen rahoittamassa Teknologia liikunnanopetuksessa -oppimisympäristöhankeessa vuosina 2008–2010.