Hoppa till huvudinnehåll

Internationaliseringstjänster för individer


Information och stöd för unga, studerande och yrkesverksamma i frågor som berör internationaliseringstjänster och -understöd.

Genom internationalisering har du möjlighet att utveckla ditt eget kunnande. Du kan till exempel ansöka om att delta i utbyte eller praktik, delta i volontärarbete eller söka stipendium för internationell verksamhet.

För studerande och unga

EDUFI-praktik för högskolestuderande och nyutexaminerade

EDUFI-praktik för högskolestuderande och nyutexaminerade

Om du studerar vid en högskola eller nyligen har fått din examen, kan du ansöka om praktik utomlands genom Utbildningsstyrelsen. EDUFI-praktiken stöder dina studier och utökar dina yrkeskunskaper.

Europeiska solidaritetskåren för unga

Europeiska solidaritetskåren för unga

www.oph.fi

Inom programmet Europeiska solidaritetskåren får du stödja de som är svagare och lösa problem i samhället både lokalt och i Europa. Läs mer om volontärtjänsten och volontärhjälp.

Europass

Europass

Ett avgiftsfritt verktyg för studier och arbetssökande i Europa.

För yrkesverksamma

Internationaliseringstjänster för dig som arbetar med handledning

Internationaliseringstjänster för dig som arbetar med handledning

Bekanta dig med möjligheterna till internationalisering och stärk din egen internationella handledningskompetens. Euroguidance erbjuder material och verktyg som berör studier, praktik och arbete utomlands och som du kan använda i ditt handledningsarbete.

Internationella möjligheter för tjänsteinnehavare

Internationella möjligheter för tjänsteinnehavare

Arbetar du på staten och vill fördjupa din sakkunskap och skapa samarbetsnätverk genom arbete utomlands? Av oss kan du få ekonomiskt stöd för en kortare arbetsperiod utomlands.

Stipendier för doktorandstudier och forskning för utländska forskarstuderande

Stipendier för doktorandstudier och forskning för utländska forskarstuderande

Behöver du stipendium för forskningsarbete i Finland? Stipendiatprogrammen för utländska forskarstuderande stöder internationaliseringen inom forskning och undervisning och främjar kontakterna mellan utländska och finländska universitet.

Kreativa Europa för dig som arbetar inom en kreativ bransch

Kreativa Europa för dig som arbetar inom en kreativ bransch

Europeiska unionens finansiering för yrkesverksamma inom kultur, den audiovisuella sektorna och kreativa branscher. Bekanta dig med möjligheterna!

Läs också

Evenemangskalender

www.oph.fi

I vår evenemangskalender hittar du information om fortbildning, seminarier, studieresor och andra evenemang som berör internationalisering.

Har du avlagt en examen i ett annat land?

Om du har avlagt i ett annat land kan du behöver ett beslut om erkännande av examen för att du ska kunna arbeta eller studera i Finland. Du kan också behöva ett beslut om erkännande av examen om du vill studera eller arbeta utomlands med en finländsk examen.