Hoppa till huvudinnehåll

Internationaliseringstjänster för organisationer


Information och stöd för organisationer, såsom läroanstalter, organisationer, företag, kommuner och ungdomsgrupper.

På den här sidan finns information om tjänster och understöd för internationalisering som riktar sig till organisationer, till exempel Europeiska unionens program för utbildning, ungdom, kultur och idrott, de nordiska Nordplus-programmen, nationell program och tjänster inom utbildningsexport.

EU-program

Erasmus+

Erasmus+

Erasmus+ är Europeiska unionens program för utbildning, ungdomsområdet och idrott. Läs mer om vilka möjligheter programmet erbjuder.

Europeiska solidaritetskåren

Europeiska solidaritetskåren

Inom Europeiska solidaritetskåren får unga möjlighet att stödja dem som är i en svagare ställning och lösa samhällsrelaterade utmaningar både lokalt och på europeisk nivå.

Kreativa Europa

Kreativa Europa

EU-programmet Kreativa Europa stöder europeiskt samarbete inom de kulturella, kreativa och audiovisuella sektorerna.

Nordiska program

Nordplus

Nordplus

Nordplus-programmet stöder utbildningsrelaterat samarbete i de nordiska och baltiska länderna samt på de självstyrande områdena.

Nationella program och understöd

Programmet HEP

Programmet HEP

Programmet HEP (Higher Education Partnership Programme) stöder samarbetsprojekt mellan högskolor i Finland och i utvecklingsländer med syftet att förstärka högre utbildning i utvecklingsländerna.

Programmet Team Finland Knowledge

Programmet Team Finland Knowledge

Programmet Team Finland Knowledge har som mål att skapa och stärka samarbete mellan finländska högskolor och utvalda destinationsområden och -länder i TFK-nätverket samt att ta fram nya verksamhetsmodeller för samarbetet.

EDUFI Fellowship

EDUFI Fellowship

Söker du stipendier för att rekrytera utländska doktorander? EDUFI Fellowship-stipendiet är avsett som startfinansiering speciellt för doktorandstudier i Finland.

EDUFI Winter School

EDUFI Winter School

Vinterskolan för ryska och ukrainska forskarstuderande, EDUFI Winter School, är ett veckolångt tvärvetenskapligt seminarium. Seminariets teman varierar från år till år.

The Finnish Government Scholarship Pool

The Finnish Government Scholarship Pool

Stipendier inom The Finnish Government Scholarship Pool är avsedda för fortsatta studier på doktorandnivå och forskarstudier vid finländska universitet och statliga forskningsinstitut.

Studier i finska språket och Finlands kultur vid utländska universitet

Studier i finska språket och Finlands kultur vid utländska universitet

Vi stöder och stärker ställningen för finska språket och Finlands kultur vid universitet utanför Finland. Vi erbjuder stöd till såväl universitet, lärare, studerande som forskarstuderande.

Artist Protection Fund

Artist Protection Fund

Programmet Artist Protection Fund stöder konstnärer som upplever hot eller förföljelse genom att erbjuda dem stipendieperioder i säkra länder.

Scholar Rescue Fund

Scholar Rescue Fund

Programmet Scholar Rescue Fund ger forskare som upplever hot eller förföljelse i sitt hemland möjlighet att fortsätta sitt arbete i en säker miljö.

Programmet north2north

Programmet north2north

Programmet north2north stöder studerandemobilitet i Norden, Ryssland och Nordamerika.

Statsunderstöd för internationalisering

Statsunderstöd för internationalisering

Utbildningsstyrelsen beviljar statsunderstöd för att utveckla internationaliseringen inom småbarnspedagogik, allmänbildande utbildning och yrkesutbildning.

Transatlantic Classroom-programmet för gymnasier

Transatlantic Classroom-programmet för gymnasier

Transatlantic Classroom-programmet främjar transatlantiskt samarbete mellan finska och amerikanska gymnasier.

Programmet för utbildningsexport Education Finland

Programmet för utbildningsexport Education Finland

Programmet Education Finland erbjuder aktörerna inom utbildningsexport information om möjligheter till ny affärsverksamhet och stöder tillväxten inom finländska företag.

FinCEED – Kompetenscentret för utvecklingssamarbete inom utbildningssektorn

FinCEED – Kompetenscentret för utvecklingssamarbete inom utbildningssektorn

FinCEED – Kompetenscentret för utvecklingssamarbete inom utbildningssektorn stärker Finlands roll i att lösa den globala lärandekrisen och främjar användning av finländsk kompetens i utvecklingssamarbete inom utbildningssektorn.

Övrigt stöd för internationalisering

Stöd för mobilitet utan hinder

Stöd för mobilitet utan hinder

Specialbehov är inget hinder för internationalisering. Studerande och högskolans personal kan få separat ekonomiskt bidrag för att kunna delta i perioder utomlands.

SIMHE - Högskolornas stöd till invandrare

SIMHE - Högskolornas stöd till invandrare

Information om finländska högskolors stödinsatser för invandrare.

Utbildningsstyrelsens insatser i Kina

Utbildningsstyrelsens insatser i Kina

Utbildningsstyrelsens kontor i Shanghai hjälper finländska högskolor att knyta kontakter med kinesiska högskolor och marknadsför den finländska högskoleutbildningen i Kina.

Evenemangskalender

Evenemangskalender

www.oph.fi

I vår evenemangskalender hittar du information om utbildningar, seminarier, studieresor och andra evemenang som anknyter till internationalisering.

Samarbete med partner i den globala södern

Samarbete med partner i den globala södern

www.oph.fi

Utbildningsstyrelsens olika program och funktioner som stöder utbildningssamarbetet med partner i den globala södern.

Kontaktuppgifter


Om du har frågor kan du kontakta oss:

Kontaktinformation för internationella program