Hoppa till huvudinnehåll

Internationaliseringstjänster för organisationer


Information och stöd för organisationer, såsom läroanstalter, organisationer, företag, kommuner och ungdomsgrupper.

På den här sidan finns information om tjänster och understöd för internationalisering som riktar sig till organisationer, till exempel Europeiska unionens program för utbildning, ungdom, kultur och idrott, de nordiska Nordplus-programmen, nationell program och tjänster inom utbildningsexport.

EU-program

alt-text (optional, uses title if not set)

Erasmus+

Erasmus+ är Europeiska unionens program för utbildning, ungdomsområdet och idrott. Läs mer om vilka möjligheter programmet erbjuder.

alt-text (optional, uses title if not set)

Europeiska solidaritetskåren

Inom Europeiska solidaritetskåren får unga möjlighet att stödja dem som är i en svagare ställning och lösa samhällsrelaterade utmaningar både lokalt och på europeisk nivå.

alt-text (optional, uses title if not set)

Kreativa Europa

EU-programmet Kreativa Europa stöder europeiskt samarbete inom de kulturella, kreativa och audiovisuella sektorerna.

Nordiska program

alt-text (optional, uses title if not set)

Nordplus

Nordplus-programmet stöder utbildningsrelaterat samarbete i de nordiska och baltiska länderna samt på de självstyrande områdena.

alt-text (optional, uses title if not set)

Nordic Master

Nordic Master-programmet stöder högskolornas gemensamma nordiska magisterprogram.

Nationella program och understöd

alt-text (optional, uses title if not set)

Programmet HEI ICI

Programmet för utvecklingssamarbete inom högskolesektorn HEI ICI stöder samarbetsprojekt mellan högskolor i Finland och i utvecklingsländer med syftet att förstärka högre utbildning i utvecklingsländerna.

alt-text (optional, uses title if not set)

Programmet Team Finland Knowledge

Programmet Team Finland Knowledge har som mål att skapa och stärka samarbete mellan finländska högskolor och utvalda destinationsområden och -länder i TFK-nätverket samt att ta fram nya verksamhetsmodeller för samarbetet.

alt-text (optional, uses title if not set)

EDUFI Fellowship

Söker du stipendier för att rekrytera utländska doktorander? EDUFI Fellowship-stipendiet är avsett som startfinansiering speciellt för doktorandstudier i Finland.

alt-text (optional, uses title if not set)

EDUFI Winter School

Vinterskolan för ryska och ukrainska forskarstuderande, EDUFI Winter School, är ett veckolångt tvärvetenskapligt seminarium. Seminariets teman varierar från år till år.

alt-text (optional, uses title if not set)

The Finnish Government Scholarship Pool

Stipendier inom The Finnish Government Scholarship Pool är avsedda för fortsatta studier på doktorandnivå och forskarstudier vid finländska universitet och statliga forskningsinstitut.

alt-text (optional, uses title if not set)

Studier i finska språket och Finlands kultur vid utländska universitet

Vi stöder och stärker ställningen för finska språket och Finlands kultur vid universitet utanför Finland. Vi erbjuder stöd till såväl universitet, lärare, studerande som forskarstuderande.

alt-text (optional, uses title if not set)

Artist Protection Fund

Programmet Artist Protection Fund stöder konstnärer som upplever hot eller förföljelse genom att erbjuda dem stipendieperioder i säkra länder.

alt-text (optional, uses title if not set)

Generation Study Abroad

Programmet Generation Study Abroad har som mål att öka antalet amerikaner som avlägger en del av sin högskoleexamen utomlands.

alt-text (optional, uses title if not set)

Scholar Rescue Fund

Programmet Scholar Rescue Fund ger forskare som upplever hot eller förföljelse i sitt hemland möjlighet att fortsätta sitt arbete i en säker miljö.

alt-text (optional, uses title if not set)

Programmet north2north

Programmet north2north stöder studerandemobilitet i Norden, Ryssland och Nordamerika.

alt-text (optional, uses title if not set)

Statsunderstöd för internationalisering

www.oph.fi

Utbildningsstyrelsen beviljar statsunderstöd för att utveckla internationaliseringen inom småbarnspedagogik, allmänbildande utbildning och yrkesutbildning.

alt-text (optional, uses title if not set)

Programmet för utbildningsexport Education Finland

Programmet Education Finland erbjuder aktörerna inom utbildningsexport information om möjligheter till ny affärsverksamhet och stöder tillväxten inom finländska företag.

Övrigt stöd för internationalisering

alt-text (optional, uses title if not set)

Stöd för mobilitet utan hinder

Specialbehov är inget hinder för internationalisering. Studerande och högskolans personal kan få separat ekonomiskt bidrag för att kunna delta i perioder utomlands.

alt-text (optional, uses title if not set)

Högskolornas stöd till invandrare

Information om finländska högskolors stödinsatser för invandrare.

alt-text (optional, uses title if not set)

Utbildningsstyrelsens insatser i Kina

Utbildningsstyrelsens kontor i Shanghai hjälper finländska högskolor att knyta kontakter med kinesiska högskolor och marknadsför den finländska högskoleutbildningen i Kina.

alt-text (optional, uses title if not set)

Evenemangskalender

www.oph.fi

I vår evenemangskalender hittar du information om utbildningar, seminarier, studieresor och andra evemenang som anknyter till internationalisering.

Kontaktuppgifter


Om du har frågor kan du kontakta oss:

Kontaktinformation för internationella program