Euroopan solidaarisuusjoukot: Solidaarisuushankkeiden ohjelmainfo

Rahoitushaku Webinaari Nuorisotyö Kansalaistoiminta Erasmus+ Erasmus+ nuorisoalalle EU:n nuoriso-ohjelmat Euroopan solidaarisuusjoukot

Kenelle: EU tarjoaa tukea solidaarisuutta edistäville nuorten hankkeille. Avustusta voi hakea vähintään viiden nuoren (18–30-vuotiaiden) porukka. Nuorten tukena voi toimia järjestö tai kunta.

Mitä: Tule kuulemaan millaisia hankkeita on rahoitettu ja pohtimaan miten solidaarisuushanke toimisi omassa järjestössänne tai kunnassa. Vuoden kestävää hanketta varten voi saada jopa 6 000 euroa Euroopan solidaarisuusjoukoilta. Miten kannattaa edetä, kun seuraava hakuaika päättyy 23.2.2022?

Ketkä: Riikka Jalonen, toiminnanjohtaja Rauhankasvatusinstituutti ja Kati Inkinen, ohjelma-asiantuntija Opetushallitus. 

Miksi: Solidaarisuushankkeessa nuoret toimivat yhdessä heille tärkeiden asioiden edistämiseksi ja vahvistavat eurooppalaista solidaarisuutta ja yhteenkuuluvuutta. Hanke mahdollistaa erilaisille nuorille hyvän tekemisen, omaan elinympäristöön vaikuttamisen ja maailman parantamisen hanke kerrallaan. 

Milloin: Hakuajat vuodelle 2022 päättyvät 23.2. 4.5 sekä 4.10.

 

Mukaan tästä