Nyheter

Kommande förnyelse av Europass

Europass förnyas under sommaren och hösten. Portalen uppdateras för att bli mer användarvänlig, och nya verktyg lanseras för användarnas bruk.

 

I hösten lanseras Europass Digital Credentials, det vill säga digitala kompetensintyg, som länge varit under arbete. Med hjälp av digitala kompetensintyg kan Europass-användare få och dela information om betyg som de fått i sina studier, liksom även om examina, projekt och andra prestationer till intresserade parter, såsom eventuella arbetsgivare eller läroanstalter. Kompetensintygen passar därför förutom för digitala examina även för andra kompetenshelheter. 


Just nu är tanken att man ska utreda hur digitala kompetensintyg kan användas som ett stöd för erkännandet av utländska examina. Detta möjliggör framdeles också digitalisering av exempelvis Diploma Supplement, det vill säga bilagor till examensbetyg från högskolor. 


Under hösten är målet att genomföra några tekniska förbättringar i tjänsterna för användare samt att förbättra användarvänligheten i Europass och EURES. För att förbättra användarvänligheten planerar man att förenkla användningen av portalen samt att lägga till karriärplaneringstjänster och nya cv-mallar. 


Självvärderingsverktyg för digital kompetens


Ett nytt självvärderingsverktyg för digital kompetens testas i olika testgrupper under sommaren, och verktyget är tänkt att lanseras för allmänt bruk under hösten. Med hjälp av självvärderingsverktyget kan Europass-användarna mångsidigt testa sina egna ICT-färdigheter och får också ett sammandrag av dem, som hen kan bifoga exempelvis till sitt cv. Verktyget ger också användarna respons på deras kompetens, som de kan använda för att planera vilka delområden de vill utveckla och hur.