Minä, tyyli, muoti ja lempivaate

Tyyli

Tyyli on hallitseva tai tunnusomainen, erityisesti havaittavissa oleva, omaleimainen ja pieniinkin yksityiskohtiin vaikuttava yleispiirre. Tyylikäs on tyylin mukainen, kaunis, puhdastyylinen, aistikas, hieno ja/tai elegantti.

Tyyli on jotakin, joka kumpuaa ihmisestä sisältä. Se on näkemystä väreistä, muodoista ja ajalle ominaisista asioista. Tyyliä voi jäljitellä ja kopioida, mutta vain harvat luovat uusia tyylejä. Tyyli liittyy kiinteästi elettävään aikaan ja sen ilmiöihin.

Käyttäytyminen ja pukeutuminen tyylikkäästi eivät ole pelkkää ulkokuorta. Tyylin perustana ovat hyvät tavat, ja se heijastaa sopusointua oman itsensä kanssa. Persoonallisuus on tärkeää. On yhteisiä tapoja ja pelisääntöjä, joita noudattamalla voi antaa itsestään myönteisen kuvan. Yleissivistykseen ja huomaavaisuuteen kuuluu olla selvillä näistä tavoista ja normeista. Mikäli niitä päättää olla noudattamatta, ottaa tietoisen riskin leimautua epäedullisesti muiden ihmisten ja esimerkiksi työyhteisön silmissä.

Muoti

Muoti on erilaisilla, vaihtuvilla tavoilla pukeutumista. Sitä syntyy, kun yksilö erottautuu muusta yhteisöstä uudella pukeutumistavalla. Muotia voi olla kokonaisuus tai osa pukeutumista. Muodin syntyyn vaikuttavat sosiaalinen yhteisö ja siinä käyttäytyminen, yksilön erottumisen ja estetiikkaan pyrkimisen halu.

Muoti (uusilla vaihtuvilla tavoilla pukeutuminen) merkitsi irrottautumista kiinteistä kollektiivisuuden muodoista ja kestävistä yhteisön tavoista. Ihmiset alkoivat huomata entistä selvemmin itsensä yksilöinä eivätkä niinkään yhteisön jäseninä. He huomasivat, että voivat itsekin päättää, mitä päälleen pukivat. Enemmänkin muotikäyttäytymisen syyt liittyvät sosiaaliseen dynamiikkaan ja ihmisten omaan estetisointiin ja yksilöllisyyden tiedostamiseen. Pukeutuminen on myös keino ilmaista itseään. Persoonallisuuttaan voi tuoda esiin ja muotia seurata vähäeleisesti. Liika itsensä korostaminen ja räikeimmän pintamuodin seuraaminen on usein ristiriidassa asiallisen pukeutumisen kanssa. Muodin katsotaan olevan visuaalinen tiivistymä ajan kulttuurisista virtauksista (Zeitgeist). Muoti siis on ennen kaikkea ajan hengen ilmaisua. Blumerin mukaan muotiprosessi voi ilmetä, jos sosiaalisen elämän rakenteet eivät ole jähmettyneet vaan sallivat uutuuksia, jotka heijastavat uusia asioita ja intressejä. Ihmiset voivat valita niiden joukosta, ja valintaprosessissa on mukana arvovaltaisia henkilöitä, jotka esimerkillään antavat hyväksyntänsä uutuudelle, ja on myös olemassa keinoja ja resursseja ottaa käyttöön suosion saaneita malleja.

Lempivaate

Lempivaatteet ovat käyttäjänsä näköisiä vaatteita, jotka kulkevat mukana elämän eri tilanteissa. Ne ovat usein lämminhenkisiä ja laadukkaita, kestäviä, ajattomia, hyvältä tuntuvia ja näyttäviä vaatekappaleita. Jokainen vaate haluaisi olla jonkun lempivaate. Lempivaatteista pidetään hyvää huolta.

Meillä kaikilla on jo lapsuudessa ollut lempivaatteita. Lapset usein rakastavat värejä ja haluavat vaatteen päälleen juuri sen oikean värin vuoksi. Lapset myös arvostavat helppoutta, joten hankalat kiinnittimet ja vaikeasti puettavat hihat, voivat olla vaatteen hylkäämisen perusteita. Lapselle myös tuntu on merkittävää. Usein tekstiilimateriaalilelut ovat mieluisia, koska tuntu ihoa vasten luo turvallisuuden tunnetta.

Kouluikäiset haluavat olla niin kuin kaikki muutkin. Erottautuminen joukosta pelottaa, ja yhteisön jäseneksi sulautuminen on helppoa. Halutaan samanlaiset lenkkarit kun kaverilla on. Erilaisuus vaatii vahvaa itsetuntoa, ja kokeilut erottautua voivat johtaa joko pettymyksiin tai ihailuun.

Nuoret haluavat kuulua tiettyihin alakulttuuriryhmiin, ja tätä jos jotakin ilmennetään pukeutumisella. Vaate, joka parhaiten ilmentää omaa ryhmää, on usein myös lempivaatekappale.

Aikuiset ilmentävät vaatevalinnoillaan ammatillista suuntautumista, harrasteryhmää, asuinpaikkaa, uskonnollista suuntautuneisuutta, kansallisuutta, varallisuutta tai merkkiuskollisuutta.

Vaatteisiin liittyy monia tarinoita ja kokemuksia. Nämä asiat tallentuvat vaatekappaleisiin, ja niistä on vaikea luopua. Muistot ja elämän tärkeät tapahtumat liittyvät vaatteisiin. Hääpuku, lakkiaismekko, rippipuku ja muut elämän tärkeimmät hetket ovat vaatteissa aina läsnä. Pukeutuminen tärkeään vaatekappaleeseen saa ajatukset siirtymään tärkeisiin hetkiin. Vanhemmat haluavat säilyttää lasten vaatteita muistellakseen, kuinka pieniä lapset joskus ovat olleet. Monet vaatekappaleet kulkevat sukupolvelta toiselle ja ovat tärkeitä perinteen välittäjiä.