Työelämälähtöisyys nivoutuu opetukseen ja toimintakulttuuriin perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa. Opinto-ohjaajat ja eri oppiaineiden opettajat pääsevät hyödyntämään tälle sivulle kerättyjä materiaaleja suunnistaessaan nuorten kanssa tulevaisuuden tyrskyihin.
Kaksi henkilöä katsoo tietoa tietokoneelta

Perusopetuksesta alkaen edistetään lasten ja nuorten kiinnostusta ja myönteistä asennetta työtä ja työelämää kohtaan sekä vahvistetaan siihen liittyvää tietopohjaa. Oppijat oppivat esimerkiksi tuntemaan lähialueen elinkeinoelämän erityispiirteitä ja keskeisiä toimialoja. Kouluissa ja oppilaitoksissa harjoitellaan myös työelämässä tarvittavaa asianmukaista käyttäytymistä ja yhteistyötaitoja ja huomataan kielitaidon ja vuorovaikutustaitojen merkitys.

Perusopetukseen ja toisen asteen opetukseen sisältyy toimintamuotoja, joissa tarjoutuu tilaisuus oppia tuntemaan erilaisia ammatteja ja työaloja sekä yritystoimintaa. Tällaisia ovat mm. työelämään tutustumisjaksot, vierailevien henkilöiden kanssa käytävät keskustelut, vierailut yrityksissä ja erilaisissa organisaatioissa sekä harjoitusyritystoiminta ja vapaaehtoistyö. Työelämälähtöisyys nivoutuu koko opetukseen ja toimintakulttuuriin, mutta erityisesti yhteiskuntaoppi ja opinto-ohjaus tukevat merkittävästi oppijan työelämäosaamista.