Yrittäjyyteen liittyvien tietojen, taitojen ja valmiuksien harjoitteleminen eli yrittäjyyskasvatus on mahdollista kaikissa oppiaineissa eri koulutusasteilla. Millaisia ovat yrittäjämäiset valmiudet tai oppimisympäristöt? Mitä puolestaan tarkoittaa yrittäjämäinen pedagogiikka?
Kuvituskuva.