Raportit ja selvitykset

Maahanmuuttajakoulutus vapaan sivistystyön oppilaitoksissa

Maahanmuuttajakoulutus Vapaa sivistystyö
Maahanmuuttajakoulutus vapaan sivistystyön oppilaitoksissa

Maahanmuuttajakoulutus vapaan sivistystyon oppilaitoksissa
(pdf, 1.28 MB)

Ladda ned

Kansalaisopistojen liitto KoL - Medborgarinstitutens förbund MiF ry toteutti Opetushallituksen toimeksiannosta selvitystyön, jossa kartoitettiin maahanmuuttajille suunnattua koulutustarjontaa vapaan sivistystyön oppilaitoksissa sekä maahanmuuttajien osallistumista kursseille. Selvityksen tarkoituksena oli saada kokonaiskuva koulutustarjonnan määrästä, laajuudesta sekä rahoituksesta vuoden 2010 osalta. Selvityksen tarve perustui siihen, ettei vastaavaa ajantasaista ja vertailukelpoista tietoa ole ollut aiemmin saatavilla.

Selvitys toteutettiin tammikuussa 2011 verkkopohjaisena kyselynä. Kysely lähetettiin sähköpostitse niihin vapaan sivistystyön oppilaitoksiin, jotka selvityksen toteuttamisen aikaan saivat valtion-osuusrahoitusta. Vastaanottajina oli 199 kansalaisopistoa, 85 kansanopistoa, 21 kesäyliopistoa, 11 opintokeskusta sekä 11 liikunnan koulutuskeskusta. Näistä yhteensä 140 oppilaitosta (43 %) vastasi kyselyyn. Saatujen vastausten pohjalta on laadittu oheinen raportti, jossa tarkastellaan yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia maahanmuuttajakoulutuksessa vapaan sivistystyön oppilaitoksissa ja näiden välillä. 

Författare
Janica Anderzén
År
2011
ISBN pdf
978-952-13-4785-6
Serie
Raportit ja selvitykset 2011:14
ISSN tryckt
ISSN-L 1798-8918
Publikationen finns på följande språk