Raportit ja selvitykset

Selvitys suomalaisen koulutusviennin taloudellisesta arvosta

Kansainvälistyminen Koulutusvienti Rahoitus Ammatillinen koulutus Esiopetus Korkeakoulutus Lukiokoulutus Perusopetus Liikunta ja urheilu
Kannen kuva

Selvitys suomalaisen koulutusviennin taloudellisesta arvosta
(pdf, 619.88 KB)

Ladda ned

Koulutusvienti on Suomessa kasvava toimiala, johon kohdistuu suuria odotuksia. Toimialasta ja sen taloudellisesta arvosta on kuitenkin toistaiseksi ollut olemassa vain vähän järjestelmällisesti kerättyä seurantatietoa. Tässä selvityksessä arvioidaan suomalaisen koulutusviennin taloudellista arvoa saatavilla olevilla määrällisillä aineistoilla ja kehitetään toimintapa tämän arvon mittaamiseksi tulevaisuudessa. Aluksi luodaan katsaus kansainvälisten aiheesta tehtyjen selvitysten aineistoihin, menetelmiin ja tuloksiin. Empiirisessä osassa tarkastellaan Suomessa opiskelevista ulkomaisista tutkinto-opiskelijoista syntyviä taloudellisia hyötyjä ja kustannuksia sekä liikevaihdon ja arvonlisän määrää muilla koulutusviennin sektoreilla. 

Selvityksen lopuksi nykyisissä aineistoissa ja menetelmissä tunnistettujen vahvuuksien ja heikkouksien pohjalta esitetään toimenpidesuosituksia, jotta jatkossa koulutusviennin arvoa voidaan mitata nykyistä paremmin.

Selvityksen on toteuttanut Työn ja talouden tutkimus LABORE.

Författare
Tuomo Suhonen, Juuso Villanen, Milla Nyyssölä, Hannu Karhunen
År
2022
ISBN pdf
978-952-13-6861-5
Serie
Raportit ja selvitykset 2022:5
ISSN pdf
1798-8926
Publikationen finns på följande språk