10. Ympäristön suojelu

Kuvapohdintaa

  • Sivulla 208 on kuva kauniista talvisesta metsästä. Miten kuva liittyy islamiin ja ympäristönsuojeluun? Miten oppilaat voivat itse vaikuttaa luonnon tilaan?

  • Sivun 209 kuvan yhteydessä kerrotaan elektroniikkalaitteiden valmistamiseen tarvittavista metalleista. Mietitään, millaisia elektronisia laitteita oppilaiden kotona on. Miten usein hankitaan uusi puhelin tai tietokone? Ostavatko oppilaat aina uuden puhelimen, kun vanha menee rikki? Mitä vanhalle laitteelle tapahtuu?

  • Sivun 211 kuvatekstissä puhutaan lihan tehotuotannosta. Mitä kuva esittää? Millaisilta kuvan eläinten elinolot oppilaista näyttävät? Onko päivittäinen lihatuotteiden käyttö välttämätöntä?

Opetusvinkkejä

  • Mietitään yhdessä, miksi ympäristönsuojelu kuuluu islamiin.

  • Keskustellaan, mitä erilaisia ympäristöuhkia on olemassa. Ovatko uhat erilaisia eri maanosissa?

  • Listataan konkreettisia asioita, miten jokainen voi suojella ympäristöä.

  • Mitataan, kuinka paljon vettä kuluu rukouspesun tekemiseen. Verrataan tuloksia sivun 199 laatikon tietoihin. Miksi veden tuhlaaminen ei ole suositeltavaa islamissa?

  • Tutustutaan lihansyönnin ympäristöhaittoihin. Tarvitseeko ihminen ruokavalioonsa lihaa? Kuinka paljon?