Jäsenille suunnatut palvelut

Education Finland -koulutusviennin ohjelman jäsenyyden hakuehdot ja ohjelman palvelut. Ohjelma tarjoaa jäsenille vientiprosessin eri vaiheisiin suunnattuja palveluja:

 • näkyvyys valituilla kohdemarkkinoilla. Pääalueita ovat: Kaakkois-Aasia (Vietnam, Thaimaa, Indonesia), Kiina, Latinalainen Amerikka, GULFin alue ja Keski-Aasia
 • ”markkinaliidien” välittäminen ja ajantasaisen markkinatiedon keruu (yhteistyö Business Finlandin ja Team Finlandin kanssa)
 • kumppani-, ostaja-, ja sijoittajatapaamisia kohdemarkkinoilla ja Suomessa
 • näkyvyys kasvuohjelman markkinointimateriaaleissa (mm. www-sivuilla, painetuissa esitteissä ja esityksissä) sekä yhteisissä tilaisuuksissa (messut, vienninedistämismatkat ja vierailut)
 • kasvuohjelman järjestämät verkostoitumistilaisuudet
 • markkinointiviestinnän tuki ohjelman omissa ja Team Finland -kanavissa
 • ohjelman järjestämät koulutus- ja valmennustilaisuudet
 • yhteyksiä rahoittajiin
 • arvovaltapalvelut ja yhteyksien luominen ulkomailla yhteistyössä lähetystöjen kanssa. Yhteistyötä myös Suomessa toimivien ulkomaisten edustustojen kanssa
 • vientiä tukeva Education Finland-jäsenlogon käyttöoikeus.
   

Jäsenet kutsutaan osallistumaan palveluiden kehittämiseen. Palveluiden kehitystyöhön ja toteutukseen olemme varanneet rahoitusta ostettaviin hankintoihin (julkisten hankintasäännösten mukaisesti). Toimintaperiaatteina ovat avoimuus, yhteistyö ja läpinäkyvyys.

Ohjelman toimintaa tukee sidosryhmien edustajien ryhmä. Ryhmän kautta voidaan välittää sidosryhmien odotuksia ohjelmalle ja informoida ohjelman tavoitteista vastaavasti.

Education Finland -ohjelman jäseneksi voi hakeutua jatkuvalla periaatteella, jäsenhakemukset käsitellään vuosineljänneksittäin. Jäseneksi hyväksymisen valmistelee Education Finland-tiimi ja varmistaa hakijoiden osalta sen, että niiden jäsenyyskriteerit täyttyvät. Haku jäseneksi tapahtuu sähköisellä lomakkeella. Valintapäätökset vahvistaa Opetushallituksen kansainvälistyminen ja vaikuttavuus -päätoiminnon johtaja Education Finland -ohjelman tiimin valmistelemasta esityksestä.
 

Koulutusvientiä aloittelevat yritykset (2020 alkaen)

Ohjelmaan voi hakea jäseneksi koulutusvientiä aloittelevien yritysten ryhmään, jos varsinaiset jäsenkriteerit eivät vielä vientiliiketoiminnan osalta täyty. Yleisistä jäsenkriteereistä poiketen koulutusvientiä aloittelevien yritysten kriteeri kohdan 6 osalta on, että yrityksellä on olemassa oleva palvelu/tuotevalikoima, jota voidaan hyödyntää kansainvälisillä koulutusalan markkinoilla. Koulutusvientiä aloittelevien yritysten vuosittainen maksu on 100€, ja se oikeuttaa käyttämään osan ohjelman jäsenpalveluista. 
 


Updated