Teeman kautta oppilaat voivat pohtia ihmisten erilaisuutta, omia harrastuksia sekä erilaisia tunteita. Teemaa käsiteltäessä kiinnitetään huomiota siihen, että uskontokuntiin kuulumattomien lasten vähemmistöidentiteettiä rakennetaan myönteiseksi arvostamalla heitä osana omaa yhteisöään ja muuta yhteiskuntaa.
Kuvituskuva: Poika hymyilee ulkona

Teeman käsittelyssä toteutuvat erityisesti aihekokonaisuudet 3. Viestintä ja mediataito sekä 6. Turvallisuus ja liikenne. Käsiteltäviä aiheita ovat

 • kuka olen
 • mitä osaan
 • miten kehityn ja kasvan.

Tarkastelun kohteena ovat muun muassa

 • ihmisten ulkoiset piirteet (miltä näytän)
 • ihmisten ominaisuudet (millainen olen, mitä harrastan)
 • erilaiset tunteet (mitä ajattelen, milloin olen iloinen, surullinen, vihainen tai onnellinen)
 • keho ja sen toiminta
 • elämänkaari (elämänvaiheet, vanheneminen, vanhuus sekä sairaus ja kuolema).

Toimintamuotoina voi olla esimerkiksi

 • kummioppilas tai kummiluokkatoiminta koulun elämänkatsomustiedon  oppilaiden kanssa
 • yhteinen toiminta (retket ja juhlat paikkakunnan tai asuinyhteisön uskontokuntiin kuulumattomien perheiden kanssa)
 • tutustuminen muiden elämänkatsomustiedon ryhmän jäsenten tapoihin  ja erilaisiin kalendaarijuhliin
 • tutustuminen uskontokuntiin kuulumattomien nimenanto-, avioliittoon vihkimis- ja hautajaisjuhliin
 • et-ryhmän esittäytymis- ja tiedotuspäivä tai -viikko omassa esiopetusryhmässä.