Oulun yliopiston teknisen työ ja teknologiakasvatuksen tuntiopettaja Janne Marjamaa kirjoittaa teknologiakasvatuksen ja käsityökasvatuksen suhteesta, tapausesimerkkinä sähkökitaran rakentaminen.

Tehtäväesimerkki: Sähkökitaran suunnittelu ja toteutus


Muotoilu- ja arkkitehtuurikasvatuksen tulee olla teknologiakasvatuksen näkökulmasta sidoksissa oppilaan kokemusmaailmaan ja rakennettuun ympäristöön. Teknologiakasvatus perustuu aineen, energian ja informaation pysyvyyteen ja niiden muodostamaan todellisuuteen, jonka avulla avarretaan lapsen ja nuoren maailmankatsomusta koulussa. Teknologiakasvatuksen avulla oppilas tutustuu tekniseen maailmaan ja sen ammatteihin.

Tämä artikkeli antaa tietoa soitinrakennuksen yleissivistävistä lähtökohdista perusopetuksen teknologia- ja käsityökasvatuksen opettajille avaten teemaa myös kaikille soitinrakennuksesta kiinnostuneille. Aiheena on sähkökitaran rakentaminen perusopetuksen 8. ja 9. vuosiluokkien käsityön opetuksessa. Teksti antaa taustatietoa ja pedagogisia näkökulmia sähkökitaran rakentamisesta kiinnostuneille.