Arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatus lukioissa voi olla monipuolista ja innostavaa, ja se sopii kuvataiteen lisäksi osaksi monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Kannaksen lukion opettajat Leena Valtonen ja Elina Koskelainen opettavat arkkitehtuuri- ja muotoilusisältöjen kautta ongelmanratkaisua sekä ideoinnin ja suunnittelun keinoja.