Opetushallitus on hyväksynyt uudet perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 22.12.2014. Näiden perusteiden mukainen paikallinen opetussuunnitelma otetaan käyttöön vuosiluokkien 1–6 osalta 1.8.2016.

Vuosiluokkien 7–9 osalta uuden opetussuunnitelman käyttöönotto tapahtuu porrastetusti vuosina 2017, 2018 ja 2019. Käyttöönotto on määritelty perusteiden määräyskirjeessä. Tämän tukimateriaalin tarkoituksena on tukea paikallisen opetussuunnitelman käyttöönottoa ja opetuksen suunnittelua.

Tukimateriaalin ovat koonneet elämänkatsomustiedon aineryhmän jäsenet Satu Elo ja Eero Salmenkivi. Erillisiä artikkeleita ovat antaneet käyttöön useat asiantuntijat.