Tomi Ahokas

Överingenjör

E-post format är fornamn.tillnamn(at)oph.fi
Organisation
Utbildningsstyrelsen
Kontor
Helsingfors
Avdelning
Lärande och internationalisering
Enhet
Yrkeskunnande
Ämnesord
tekniska områden, yrkesexamina, examensgrunderna, yrkesutbildning
Ytterligare information
el- och automation, energibranschen, data- och datakommunikationsteknik, informations- och kommunikationsteknik, maskininstallation och underhåll, säkerhetsbranschen, tullbranschen, utbildningsexperiment inom välfärdsteknologi
Address
PB 380 (Hagnäskajen 6), FI-00531 Helsingfors