Tuija Ahokas

Personalsakkunnig

E-post format är fornamn.tillnamn(at)oph.fi
Organisation
Utbildningsstyrelsen
Kontor
Helsingfors
Avdelning
Verksamhetsstöd
Enhet
Förvaltning och personal
Ämnesord
personalärenden
Ytterligare information
Tjänsteförhållanden, löner, olycksfall i arbete
Address
PB 380 (Hagnäskajen 6), FI-00531 Helsingfors