Leena Aikio-Einiö

Assistent

E-post format är fornamn.tillnamn(at)oph.fi
Organisation
Utbildningsstyrelsen
Kontor
Helsingfors
Avdelning
Lärande och internationalisering
Enhet
Fritt bildningsarbete och utbildning för kulturella minoriteter
Ämnesord

folkhögskolor, studiecentraler, studiesedlar, medborgarinstitut, sommaruniversitet, fritt bildningsarbete

Ytterligare information

utvecklingsprojekt och bidrag

Address
PB 380 (Hagnäskajen 6), FI-00531 Helsingfors