Liisi Airas

Projektkoordinator

E-post format är fornamn.tillnamn(at)oph.fi
Organisation
Utbildningsstyrelsen
Kontor
Helsingfors
Avdelning
Lärande och internationalisering
Enhet
Internationaliseringstjänster för yrkesutbildning
Ämnesord
Erasmus+ för yrkesutbildning, ECVET, yrkesutbildningens internationalisering
Ytterligare information
Programområde 1, Kay Action 1, mobilitetsprojekt
Address
PB 380 (Hagnäskajen 6), FI-00531 Helsingfors