Liisi Airas

Projektkoordinator

E-post format är fornamn.tillnamn(at)oph.fi
Organisation
Utbildningsstyrelsen
Kontor
Helsingfors
Avdelning
Lärande och internationella rådgivningstjänster
Enhet
Internationaliseringstjänster för yrkesutbildning
Ämnesord

Erasmus+ för yrkesutbildning, ECVET, yrkesutbildningens internationalisering

Ytterligare information

Programområde 1, Kay Action 1, mobilitetsprojekt

Adress
PB 380 (Hagnäskajen 6), FI-00531 Helsingfors