Anna-Laura Aittapelto

Ekonomiplanerare

E-post format är fornamn.tillnamn(at)oph.fi
Organisation
Utbildningsstyrelsen
Kontor
Helsingfors
Avdelning
Verksamhetsstöd
Enhet
Ekonomi och planering
Ämnesord
ekonomiplanering, aktivitetsbaserad kostnadskalkyl och intern redovisning
Ytterligare information
Ekonomisk rapportering, uppföljningsobjekt
Address
PB 380 (Hagnäskajen 6), FI-00531 Helsingfors