Kira Andersson

Sakkunnig

E-post format är fornamn.tillnamn(at)oph.fi
Organisation
Utbildningsstyrelsen
Kontor
Helsingfors
Avdelning
Internationalisering och inverkan
Enhet
Tjänster för internationalisering
Ämnesord

internationaliseringsmöjligheter för unga, Maailmalle.net

Ytterligare information

Internationaliseringmöjligheter för unga; studier, praktik och volontärarbete utomlands

Adress
PB 380 (Hagnäskajen 6), FI-00531 Helsingfors