Paula Borkowski

Planerare

E-post format är fornamn.tillnamn(at)oph.fi
Organisation
Utbildningsstyrelsen
Kontor
Helsingfors
Avdelning
Kundrelationer
Enhet
Tjänster för elever och studerande
Ämnesord

reformen av yrkesutbildningen, CompLeap, Studieinfo

Ytterligare information

Ansökningar och urval, eHOKS, Studieinfo

Address
PB 380 (Hagnäskajen 6), FI-00531 Helsingfors