Marcus Caselius

Specialsakkunnig

E-post format är fornamn.tillnamn(at)oph.fi
Organisation
Utbildningsstyrelsen
Kontor
Helsingfors
Avdelning
Kundrelationer
Enhet
Tjänster för elever och studerande
Ämnesord

CompLeap, Studieinfo, högskoleansökan

Ytterligare information

Studieinfo; utveckling av ansökningstjänsten, högskoleansökan (yrkeshögskolor och universitet), högskolornas gemensamma ansökan

Address
PB 380 (Hagnäskajen 6), FI-00531 Helsingfors